Koopakte

 

Waar loopt u tegenaan als u een huis in Frankrijk koopt?

Zodra u een akkoord bereikt met de verkoper zal de Franse notaris een koopakte (compromis de vente / promesse de vente) opstellen met daarin een aantal opschortende voorwaarden (conditions suspensives).

De voorwaarden kunnen betrekking hebben op de financiering, het bestemmingsplan (certificat d’urbanisme), voorkeursrechten en/of het afgeven van een bouwvergunning (permis de construire).

De verkoper is wettelijk verplicht u technische rapporten (diagnostics) aan te leveren betreffende termieten, loodhoudende verf en asbest. Maar ook over de gas- en electriciteitsinstallatie, sceptic tank en het energieverbruik.

 

Tenaamstelling

Soms is nog niet meteen duidelijk wie de eigenaar wordt. In de periode tussen het tekenen van de koopakte en de uiteindelijke akte van levering kunt u hier rustig over nadenken mits verkoper u die ruimte biedt.

 

Wat te doen wanneer u overhaast besloten heeft?

Frankrijk kent een bedenktijd van 10 dagen. Tijdens deze periode kunt u als koper zonder opgaaf van reden onder de koop uit.

De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van een kopie van de – door alle partijen getekende – koopakte.

Het proces kan door Juridische Praktijk Bosscher van A tot Z worden begeleid om u te behoeden voor problemen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Voor een hypotheek bij een Franse bank verwijs ik graag door naar Albertjan Massier (Hypotheek & Buitenland).