Compromis de vente

Waar loopt u tegen aan als u een huis in Frankrijk koopt? Zodra u een akkoord bereikt met de verkoper zal de Franse notaris een compromis de vente (koopakte) opstellen, met daarin een aantal opschortende voorwaarden (conditions suspensives). De voorwaarden kunnen betrekking hebben op de financiering, het bestemmingsplan (certificat d’urbanisme), voorkeursrechten en/of het afgeven van een bouwvergunning (permis de construire). Voor een hypotheek bij een Franse bank verwijs ik graag door naar Albertjan Massier (Hypotheek & Buitenland). De verkoper is wettelijk verplicht u technische rapporten (diagnostics) aan te leveren betreffende termieten, loodhoudende verf en asbest. Maar ook over de gas- en electriciteitsinstallatie, sceptic tank en het energieverbruik.

Tenaamstelling Wie wordt eigenaar van het huis? Bent u hier nog niet uit? In de periode tussen het tekenen van de koopakte en de uiteindelijke akte van levering kunt u hierover rustig nadenken, mits verkoper u die ruimte biedt.

Wat te doen ingeval van overhaast genomen beslissingen?

Frankrijk kent een bedenktijd van 10 dagen, deze gaat in de dag na ontvangst van de aangetekende brief met daarbij een kopie van het door alle partijen getekende compromis de vente. Tijdens deze periode kunt u als koper zonder opgaaf van reden onder de koop uit.

Het proces kan van A tot Z vanuit Nederland worden begeleid om u zo te behoeden voor problemen.