Overzicht van de juridische diensten

 

Z

Advies

erfrecht / bedrijfsoverdracht / huurrecht / fiscaliteit / vermogensplanning

Z

Afwikkeling

nalatenschappen (inclusief successie-aangifte en aangifte erfbelasting) / verdeling na echtscheiding

Z

Opstellen van akten

offre d’achat / testament / huwelijksvoorwaarden
Z

Screening van documenten

compromis de vente / acte de vente / ontslagprocedures / statuten SCI

Z

Begeleiding

aan- en verkoop van onroerend goed in Frankrijk (inclusief aangifte taxe sur la plus value)

Z

Contactpersoon

richting Franse notaris, makelaar en belastingdienst