Een verkorte procedure als je een huis koopt?

‘Waarom duurt het zo lang voordat je in Frankrijk de sleutels van je nieuwe huis in handen krijgt?’ Een veelgestelde vraag. Terwijl de Nederlandse procedure van aankoop enkele weken (en soms zelfs maar enkele dagen) in beslag neemt ben je in Frankrijk al gauw drie maanden kwijt. Het begint al met het opstellen van de koopakte (‘compromis de vente’) van zo’n 25 pagina’s, hetgeen de notaris de nodige tijd kost. In die akte wordt standaard opgenomen dat het eigendom direct overgaat op de nieuwe eigenaar onder een aantal opschortende voorwaarden. Pas als alles met die voorwaarden geregeld is, tekenen partijen ‘l’acte authentique de vente’, de akte van levering.

Download de pdf

Een verkorte procedure als je een huis koopt?