Haastige spoed is zelden goed …ook in Frankrijk!

Het is niet moeilijk om je hart te verliezen aan een optrekje ergens in het  mooie Frankrijk. Een editie die grotendeels gewijd is aan het kopen van een tweede huis komt dan ook goed van pas. Want meer dan de helft van mijn cliënten heeft mijn hulp ingeroepen nadat ze verliefd waren geworden op hun idylle. En dan is het steeds weer een uitdaging hen te behoeden voor overhaaste stappen.

Een voorbeeld uit de praktijk is echtpaar dat compleet weg was van een huisje aan de ruige Atlantische kust, al hadden ze wel wat vraagtekens bij de bouw-kundige staat van de woning. Maar omdat ze de verkopers via vrienden kenden en  niemand voor het hoofd wilden stoten, leek het hen beter om niet aan te dringen op een bouwkundig rapport.

Ik heb hen echter op het hart gedrukt dat zij alle emotionele overwegingen even achterwege moesten laten en toch een
onderzoek moesten laten uitvoeren. En wat bleek? De afvoer van het regenwater was in zo’n slechte staat dat er regelmatig lekkage optrad. Met het rapport in de hand is er daarna onderhandeld over de koop-som, uiteindelijk tot volle tevredenheid van de kopers.

Onvolledige rapportages

Maar dat was nog niet alles. Mijn cliënten stonden al klaar met de pen in de hand om de koopakte te tekenen, toen de rappor-tages die verkopers in Frankrijk verplicht moeten overleggen niet compleet bleken te zijn. Het gaat dan om onderwerpen zoals de aanwezigheid van asbest,termieten en loodhoudende verf in het pand. Daarnaast hoort de staat van de gasinstallatie, de elektrische installatie en het energieverbruik in kaart te zijn gebracht. Op het moment van het tekenen van de koopakte moet de inhoud van deze rapportages bij de kopers bekend zijn. Het onderzoek naar de septic tank zou echter pas een paar weken na de ondertekening plaatsvinden. Volgens de verkopers hoefde dit geen enkel bezwaar te zijn voor het tekenen van de koopakte; de septic tank was deugdelijk geïnstalleerd.

Uit het rapport kwam naar voren dat het systeem niet aan de normen voldeed en zelfs een gevaar voor de gezondheid was Ik had er nog een hele dobber aan om mijn cliënten ervan te overtuigen dat zij een escape moesten laten opnemen in de
koopovereenkomst. Alle kosten die zouden voortvloeien uit het onderzoek naar de septic tank zouden voor rekening
van de verkopers zijn. Mijn zorgen bleken gegrond toen uit het rapport naar voren kwam dat het systeem niet aan de normen voldeed en zelfs een gevaar voor de gezondheid bleek te zijn. Komend voorjaar zijn de werkzaamheden klaar en kunnen zij zorgeloos genieten van hun Franse droomhuis.

Mr. Mireille Bosscher is eigenaar van Juridische Adviespraktijk Bosscher in Den Haag. In deze rubriek belicht zij juridische en notariële praktijkvoorbeelden waar u niet direct bij stilstaat.
www.bosscher-advies.nl