Levenstestament? Geen garantie in frankrijk!

In de afgelopen jaren heeft het zogeheten levenstestament in Nederland een enorme vlucht genomen. Vele duizenden afspraken zijn inmiddels bij notarissen in het hele land getekend. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat deze specifieke akte (een uitgebreide volmacht) vele voordelen biedt. Zo kun je tijdens je leven de regie meer in eigen hand houden door een gevolmachtigde aan te wijzen voor financiële kwesties. En je kunt – als dat onverhoopt nodig is – besluiten over het delegeren van medische kwesties, om maar iets te noemen. Op deze manier kan voorkomen worden dat het tot een onderbewindstelling via de rechtbank moet komen. Naar mijn mening een mooi resultaat van samenwerking tussen notarissen, banken, artsen en kantonrechters. Zeker met het oog op de vergrijzing.

 

 

Download de pdf

Levenstestament? Geen garantie in frankrijk!